Altena College

Het begeleidingssysteem

Ons begeleidingssysteem is het klassenmentorenmodel. Hieronder is dit model schematisch weergegeven. De begeleiding in de eerste en tweede lijn wordt uitgevoerd door personeelsleden die aan de school verbonden zijn. In de eerste lijn zijn dat de klassenmentor, in de tweede lijn de decaan, de schoolleiding, de studiebegeleider, de begeleider dyslexie, de begeleider hoogbegaafde leerlingen, de intern coach, de counselor en de zorgcoördinator.

Bij de leerlingbegeleiding zijn verschillende personen betrokken. Hierna wordt beschreven wie zij zijn en wat hun taak is bij de begeleiding van leerlingen.

Alle aspecten van de begeleiding zijn uitvoerig omschreven in het SchoolOndersteuningsProfiel.