Altena College

Contact met ouders

Een goed contact tussen school en ouders vinden we van groot belang.
Er zijn de volgende mogelijkheden tot contact:

a.Enkele weken na het begin van de cursus stellen alle mentoren zich schriftelijk voor aan de ouders/verzorgers van hun mentorleerlingen. Per leerjaar/afdeling wordt in onderling overleg daartoe een brief opgesteld. In die brief worden ondermeer opgenomen de data waarop rapporten verschijnen en de data van de spreekmiddag/-avonden. De ouders/verzorgers worden daarbij tevens uitgenodigd voor een kennismaking met de mentor. Per leerjaar/afdeling wordt afgesproken welke vorm hierbij wordt gehanteerd: een centraal gedeelte gevolgd door een groepskennismaking met de mentor òf een mogelijkheid voor een persoonlijke kennismaking, vergelijkbaar met een spreekmiddag/-avond bij het rapport, maar nu alleen voor de mentor. Ouders/verzorgers die vanwege speciale omstandigheden een andere manier van kennis maken prefereren, kunnen dat aangeven.
b.Bij het kerst- en paasrapport zijn er spreekmiddag/-avonden waarvoor de ouders/verzorgers worden uitgenodigd.
c.In de klassen waarin dat aan de orde is zijn er speciale ouderavonden rondom de keuze van profielen, sectoren, vakken en vervolgopleidingen.
d.Minimaal tweemaal per jaar verschijnt Altena Actueel met meest algemene informatie voor de ouders/verzorgers.
e.Via het ouderportaal wordt ook met grote regelmaat informatie aan ouders doorgegeven.
f.Zoveel als nodig en/of wenselijk is incidenteel telefonisch contact.
g.Zoveel als nodig en/of wenselijk is incidentele gesprekken op school of thuis.

Uitgangspunt is dat ouders/verzorgers en personeelsleden beide verantwoording dragen voor een goede begeleiding van de leerlingen. Een goed samenspel van school en thuis is daarbij belangrijk. Initiatieven tot contact kunnen uitgaan van de school en/of van de ouders.