Altena College

De decaan

Voor veel leerlingen is het moeilijk een goede keus te maken voor verdere studie en beroep. De schooldecanen hebben zich in deze problematiek verdiept en zijn bereid zowel de leerlingen als hun ouders (telefonisch of persoonlijk na afspraak) advies te geven over alle zaken die betrekking hebben op loopbaankeuzes. Om de profiel-/sectorkeuze in de diverse klassen te vergemakkelijken, vindt uitvoerige voorlichting plaats door middel van lessen, circulaires, informatieavonden, gesprekken en excursies. Voor de leerlingen van vmbo(t) 3/4, havo 3/4 en atheneum 4/5 organiseren de decanen een voorlichtingsmarkt op het Altena College.

De school is aangesloten bij DeDecaan.net. Landelijk nieuws en andere informatie wordt daar automatisch bijgehouden en het schooleigen deel wordt beheerd door de decanen. Leerlingen bouwen zo hun eigen keuzedossier op. Daarnaast wordt er gewerkt met Qompas voor een stukje zelfreflectie en te komen tot goede keuzes. Ouders/verzorgers kunnen daar niet alleen in meekijken maar worden soms gevraagd hun mening te geven, o.a. in een competentietest.