Altena College

De klassenmentor

Elke klas/groep heeft een klassenmentor. Een belangrijke taak van de klassenmentor is het volgen van de studieprestaties van de aan zijn/haar zorg toevertrouwde leerlingen.

Verder houdt de klassenmentor het welbevinden van de individuele leerling in het oog. Regelmatig overleggen klassenmentoren en leerlingen samen over studie- en andere zaken. Ouders/verzorgers die inlichtingen over hun kind wensen, kunnen zich het beste tot de klassenmentor wenden. De klassenmentor speelt tevens een belangrijke rol bij de advisering m.b.t. de schoolloopbaan.

In september van elk jaar is er een kennismakingsavond met de mentor.