Altena College

Dyslexie & Dyscalculie

Dyslectische leerlingen die in het bezit zijn van een dyslexieverklaring, krijgen bij hen passende faciliteiten die worden vastgelegd in een handelingsplan. Deze faciliteiten zijn in overeenstemming met het Protocol Dyslexie Voortgezet onderwijs.
Voorbeelden zijn meer tijd, anders kijken naar spelling, aangepaste leesboeken, regelkaarten, enz.

Het Altena College biedt Kurzweil3000, het meest complete computerprogramma voor
leerlingen met dyslexie, in abonnementsvorm aan. Ook DAISY boeken kunnen aangevraagd worden.
Leerlingen met dyscalculie worden op dezelfde manier begeleid, hoewel de mogelijke hulpmiddelen voor
dyscalculie beperkter zijn.

Dyslectische leerlingen en leerlingen met dyscalculie worden op het Altena College begeleid door twee
coaches t.w.:
mw. drs. J.F. Penhoat-Boone en dhr. J.B. Feijen.