Altena College

Huiswerkcentrum

Elke dag kunnen leerlingen van 13.15 – 16.15 uur vrijwillig en zonder kosten gebruik maken van het Huiswerkcentrum in de Pitstop.

In de klassen 2 en hoger kunnen docenten die constateren dat een leerling het huiswerk niet naar behoren heeft gemaakt, die leerling opdragen in het Huiswerkcentrum huiswerk te maken.
In de brugklas loopt dit veelal via de mentor.
Twee onderwijsassistenten houden toezicht en zorgen voor een prettige en goede werksfeer.