Altena College

Intern coach

Op onze school zitten ook leerlingen met een leerlinggebonden budget (LGF ook wel ‘de rugzak’ genoemd) omdat ze een handicap of een ontwikkelingsstoornis hebben. Deze zogenaamde rugzakleerlingen hebben een begeleider van buiten de school (ambulant begeleider) en hebben –naast de mentor– een begeleider van de school zelf: de intern coach.

De intern coach coördineert alles rondom de rugzak:

 • Contact met ouders, ambulant begeleider, mentor, conrector over de afspraken die er gemaakt zijn over de aanpak van het kind op school en thuis.
 • Opstellen van het schoolhandelingsplan (SHP) waarin praktische aanwijzingen staan voor alle docenten om goed om te gaan met de leerling met een handicap of stoornis.
 • Individuele begeleiding van de leerling waarin de volgende zaken vrijwel altijd aan de orde komen:
  • Regels en gewoonten van de school bespreken en verduidelijken.
  • Helpen bij het organiseren van het huiswerk: structuur aanbrengen, plannen, agendagebruik, etc.
  • Omgaan met leeftijdgenoten en docenten in en buiten de les.
  • Bespreken van situaties die niet goed zijn gegaan.
  • Aanspreekpunt waar de leerling met al zijn/haar vragen terecht kan.

Bij nieuw aangemelde leerlingen voor de brugklas die een rugzakje hebben is er al ruim op tijd contact met de leerkracht van groep 8, de intern begeleider van de basisschool en met de ambulant begeleider.
Het doel is dat er al een handelingsplan is gemaakt voordat de leerling op het Altena College komt, zodat hij/zij een zo goed mogelijke start kan maken op onze school.