Altena College

Mediatheek

De mediatheek fungeert als informatie- en studiecentrum voor leerlingen en docenten en biedt plaats
aan ongeveer 80 personen. In het bibliotheekgedeelte zijn verhalende en informatieve boeken te
vinden, alsmede actueel documentatiemateriaal, tijdschriften, kranten en audiovisuele media.

In de centrale studieruimte zijn 20 ICTwerkplekken met internetaansluiting. In het aangrenzende
stiltecentrum zijn nog eens 45 werkplekken zonder ICT-faciliteiten. Deze ruimte is ingericht om in rust
en stilte te werken. De voor de bovenbouw geldende studiehuisuren worden in de mediatheek en het
stiltecentrum ingeroosterd. De leerlingen kunnen tijdens deze uren werken aan een vak naar keuze.

Ook met betrekking tot het informatievaardig maken van de leerlingen speelt de mediatheek een
belangrijke rol: de leerling wordt hier in staat gesteld uit diverse bronnen informatie te selecteren, op
bruikbaarheid te beoordelen en te verwerken tot een document. Teneinde dit mogelijk te maken werkt
het Altena College intensief samen met de openbare bibliotheken in het Land van Heusden en Altena.
De leerlingen van het Altena College hebben een speciale bibliotheekpas die in combinatie met de
schoolpas toegang geeft tot de faciliteiten van de openbare bibliotheken van Giessen, Werkendam,
Hank, Dussen, Wijk en Aalburg, Nieuwendijk en Sleeuwijk, ongeacht de woonplaats van de leerling.
Op school hebben de leerlingen via internet toegang tot de catalogi van deze bibliotheken en kunnen
zij ook op school bibliotheekmaterialen uitzoeken en reserveren.

Deze materialen worden 2x per week op school afgeleverd en kunnen ook weer in de mediatheek
worden ingeleverd. Van maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 15.30 uur (met uitzondering van
de grote pauze) kunnen de leerlingen in de mediatheek en het stiltecentrum terecht.

Om gebruik te kunnen maken van de faciliteiten van de mediatheek is het noodzakelijk dat de
leerlingen hun schoolpas bij zich hebben. De mediatheekmedewerksters begeleiden de leerlingen bij
het zoeken naar en het verwerken van informatie. Tevens zijn zij verantwoordelijk voor het bewaken
van het studieklimaat in de mediatheek en het stiltecentrum. Hiertoe gelden gedragsregels die bekend
zijn bij de leerlingen. Bij overtreding van deze regels wordt de leerling in kwestie het gebruik van de
faciliteiten ontzegd en wordt hij/zij doorgestuurd naar de conrector.