Altena College

Rapporten

Op het Altena College wordt gewerkt met een jaarcijfer.
Dat betekent dat alle cijfers gedurende het jaar op dezelfde manier voor het eindrapport meetellen.
Er zijn twee ouderspreekdagen in november en maart waarop ouders/verzorgers met de vakdocenten kunnen spreken. Op die middagen/avonden wordt voor de bespreking uitgegaan van de tussenstand van
dat moment. Er wordt tussendoor geen rapport meegegeven. U kunt altijd contact opnemen om
persoonlijk een afspraak te maken met de mentor, de docent of de betrokken conrector.