Altena College

Rouwverwerkingsgroepen

Leerlingen kunnen op diverse manieren geconfronteerd worden met ernstige ongelukken, dood en
rouw.  Een leerling of personeelslid van school kan ernstig ziek worden, een ernstig ongeluk krijgen of
overlijden. Dit heeft grote invloed op de andere leerlingen en personeelsleden.
Maar een leerling kan ook in zijn/haar nabije omgeving worden geconfronteerd met ernstige ziekte, ernstige ongelukken of de dood. De school wil hier op een betrokken en verantwoorde wijze in meeleven en de betrokkenen begeleiden.

Iedere leerling die op school zit en te maken heeft met verlies binnen het gezin, krijgt de mogelijkheid
om mee te doen met een rouwverwerkingsgroep.
We maken dan gebruik van de map `Rouw op mijn dak`.
De begeleiders van de rouwverwerkingsgroepen verzorgen 2 ouderavonden waarop ze uitleg
geven over de groep en over hoe er gewerkt wordt. Daarna kunnen leerlingen zich al of niet aanmelden
voor de groep.  De leerlingen die meedoen volgen daarna 8 bijeenkomsten begeleid door de drie
docenten die zich hebben bekwaamd in deze begeleiding, mevr. Smits-Saarloos, dhr. Van Es en
dhr. Van den Herik.

De ervaring leert dat het deelnemen aan een rouwverwerkingsgroep de leerlingen heel veel goeds biedt.

De 3 begeleiders zijn ook inzetbaar als leed de school treft. Ze delen hun kennis met collega's en
houden nog lange tijd contact met de deelnemers van de eerdere rouwverwerkingsgroepen.