Altena College

Via internet goed op de hoogte

Om bij tegenvallende leerprestaties snel en adequaat leerlingen en ouders/verzorgers te kunnen informeren, is het belangrijk om steeds over alle gegevens te beschikken. Dat geldt voor zowel de ouders/verzorgers als de begeleiders in school. De hedendaagse techniek biedt daartoe de mogelijkheden.
De ouders/verzorgers krijgen bij de aanmelding van het eerste kind digitaal een inlognaam en een wachtwoord toegestuurd. Via het ouderportaal voor ouders/verzorgers kunnen ze met deze inlognaam en dit wachtwoord continu de resultaten van hun kinderen volgen. Ook is te zien hoe vaak en wanneer hun kinderen afwezig, te laat of verwijderd zijn, alsmede wat het huiswerk is.
Lees meer >>