Altena College

Godsdienst

Bij het vak Godsdienst doen leerlingen in de eerste 3 jaar kennis op over de 5 grote wereldreligies.
ln klas 1 en 2 ligt het accent op basiskennis van de Bijbel en het christelijk geloof.
In klas 3 en 4 komen het Jodendom, Islam, Hindoeïsme en Boeddhisme aan bod.
Maar ook onderwerpen zoals ethiek en omgaan met je naaste in de samenleving.

In de bovenbouw is Godsdienst vooral gericht op persoonlijke vorming.
We leren leerlingen na te denken over de vraag wie ze zelf zijn, wat ze beweegt, wat hun oorsprong is en waar ze naar toe gaan.

In Atheneum 5 zijn leerlingen op onderzoek in de wetenschap en filosofie en in Havo 5 en Atheneum 6 onderzoeken leerlingen een zelfgekozen ethisch dilemma.
Bij de opleiding Havo en Vwo maakt het vak Godsdienst samen met het vak maatschappijleer en het profielwerkstuk deel uit van het combinatiecijfer. Het eindcijfer van het combinatiecijfer telt mee als compensatiecijfer voor het examen.

Kortom, we dagen leerlingen op alle niveaus uit om zelfstandig na te denken en een beargumenteerde
(eigen) keuze te maken in de levensvragen en ethische dilemma’s die ze in hun leven tegen komen.