Altena College

ICT

In de tweede klas besteden wij extra aandacht aan de ontwikkeling van computervaardigheden en van “computerdenken”. Veel scholen hebben het aparte vak informatica afgeschaft, maar onze school heeft de lestijd juist verdubbeld.  De tweedejaars leerlingen krijgen dit nu in een blokuur per week en dat is genoeg om ze een goede basisvaardigheid in het gebruik van de computer mee te geven. Daarnaast is er een nieuw computerlokaal ingericht, met snellere computers en grote beeldschermen. Hiermee heeft het Altena inmiddels vijf computerlokalen, die goed benut worden omdat de computer steeds vaker ook bij andere vakken wordt ingezet.

Wie denkt dat computerles niet nodig is omdat leerlingen toch al zoveel met hun telefoon in de weer zijn, heeft het toch mis. Het “computerdenken” wordt niet ontwikkeld door gebruik te maken van apparaten die ontworpen zijn voor gebruiksgemak. Als er echt iets geproduceerd moet worden, dan gebeurt dat vrijwel altijd nog met de pc. Daarbij zijn Word, Powerpoint en Excel bekende voorbeelden van programma’s die daarbij behulpzaam kunnen zijn. Het is mooi om te zien dat veel basisscholen hiermee al aan de slag gaan. Bij informatica ligt de focus niet zozeer op het onder de knie krijgen van deze officeprogramma’s, maar krijgen leerlingen les in het goed gebruik ervan. Hoe maak je een professionele presentatie? Hoe maak je een net verslag?  En hoe kun je daarbij goed samenwerken.  Daarbij gaat het om het kunnen toepassen van deze vaardigheden bij andere schoolvakken en bij de vervolgopleidingen.

Binnen informatica op het Altena College bestaan er drie profielen: multimedia, internet & sales en technische informatica. In het begin van het schooljaar krijgen de leerlingen een test die aangeeft of ze aanleg hebben voor programmeren. Als ze hier goed op scoren, mogen ze voor het laatste profiel kiezen. Zo niet, dan hebben ze de keuze uit de eerste twee. Het gekozen profiel heeft invloed op de opdrachten die ze moeten doen (naast de officeprogramma’s). Zo gaat internet & sales aan de slag met visitekaartjes en een eigen webshop; de multimedia’ers krijgen extra creatieve opdrachten, zoals het maken van een YouTube-kanaal met banner en een eigen YouTube-hit. Technische informatica mag aan de slag met het programmeren van websites, apps en robots. Op deze manier kunnen de leerlingen hun talenten ontwikkelen en kunnen ze te weten komen of ze wellicht later één van die duizenden beschikbare banen in de ICT zouden willen.