Altena College

Maatschappelijke stage

Op het Altena College lopen alle leerlingen uit het tweede leerjaar 30 uur maatschappelijke stage
buiten de schooluren om.
Om het aantal onderwijsuren in evenwicht te houden hebben die leerlingen één lesuur minder in de week dan de andere klassen. Maatschappelijke stage betreft niet-betaald vrijwilligerswerk.
Sommige scholen zijn ermee gestopt toen de overheid hier geen subsidie meer voor gaf, maar wij vinden
het als school belangrijk om hiermee door te gaan. De leerling kan zo namelijk ervaring opdoen in het
nemen van verantwoordelijkheid voor het gemeenschappelijk belang. De gemeente Werkendam
ondersteunt de maatschappelijke stage ook.
Kenmerkend voor een maatschappelijke stage is dat er een balans is tussen leren en iets betekenen voor de samenleving. De leerlingen mogen zelf hun stageplaats zoeken.
Voorbeelden zijn: sportclub, kerk, jeugdclub, kinderdagverblijf of basisschool.
Als de leerling het lastig vindt zelf een stageplaats te vinden, hebben wij vanuit school contact met Mirjam Busser, de stagemakelaar van Trema. Zij maakt een afspraak met de leerling die nog geen stageplaats heeft gevonden en samen gaan ze op zoek naar een geschikte plek.
De leerlingen maken gebruik van een computerprogramma dat is ingericht voor de maatschappelijke stage.
Op deze manier is er duidelijk zicht op alle activiteiten van de leerlingen.
Na 30 uur stage vullen de stagebegeleiders de eindbeoordeling over de leerling in, en bespreken die met
hem/haar. De leerlingen zijn enthousiast en trots op zichzelf als zij van ons een certificaat ontvangen.
In onze ogen is de maatschappelijke stage een echte win-win- situatie:
voor de samenleving èn voor de leerling!