Altena College

Muziek en Beeldende Vorming

Muziek
Het vak muziek heeft op het Altena College een mooi plekje in het lesprogramma gekregen.
Muziek maken moet je doen, daar moet je niet alleen over leren.
Dat is ook de insteek van de lessen muziek op het Altena College!

Allereerst krijg je in de brugklas een basis aangeleerd op de keyboards, daarna ga je al snel aan de gang met andere instrumenten: drummen, (elektrische) gitaar, basgitaar, je krijgt ze allemaal in je handen!
Nadat je op den duur een goede basis hebt voor deze instrumenten, ga je ook samen spelen in bandjes.
Iedereen oefent het stukje dat hij/zij moet kunnen spelen, en na een paar lessen proberen we dat samen te doen: Dat klinkt meteen al als een echte band!

Naast het spelen van de instrumenten gaan we ook lekker veel zingen: leuk met elkaar, én voor elkaar!
Om nieuwe dingen te kunnen leren moet je natuurlijk ook wel wat theorie weten, we leren je alles wat
nodig is om dit te kunnen, maar we zijn vooral lekker praktisch bezig.

De eerste paar jaar krijgt iedereen muziek, maar na verloop van tijd wordt het een keuzevak.
De leerlingen die muziek kiezen als vak waar ze ook examen in willen doen, krijgen dit meerdere uren per
week. Nog meer tijd om lekker muziek te maken, en in bands te oefenen.
Een onderdeel van je muziekexamen is optreden op een bandavond!
Hier spelen de leerlingen zelfs liedjes die ze zelf geschreven hebben.
Je hoeft dit allemaal nog niet te kunnen als je begint op het Altena College, je krijgt in de lessen muziek
genoeg tijd en ruimte om dit allemaal te oefenen en te proberen.
Hoe leuk zou het zijn als je er ineens achter komt dat er een echte artiest in jou schuilt?

Beeldende vorming
Beeldende vorming is een vak wat in de onderbouw van het voortgezet onderwijs aan alle leerlingen gegeven wordt en bestaat uit handenarbeid en tekenen.
In de bovenbouw van het havo en het vwo is het vak als examenvak te kiezen en heet dan kunst (beeldende vormgeving). Ook in het vmbo-t kun je een beeldend kunstvak als examenvak kiezen (tekenen of handenarbeid).
Beeldende vorming is niet alleen een leuk vak om te doen, maar is daarnaast heel waardevol voor de rest van je leven. Je leert er visualiseren, creatief denken en beschouwen. Je leert op een andere manier kijken (buiten het kader) en vergroot daarmee je probleemoplossend vermogen.
En heb je veel talent? Dan kun je met een goede vervolgopleiding er ook nog je beroep van maken!

De school hangt vol met prachtige werkstukken die gemaakt zijn in de lessen beeldende vorming;
zie hieronder een aantal foto's .