Altena College

Topsport leerlingen

Voor leerlingen die van hun sportbond de status van ‘belofte’ (B), ‘nationaal talent’ (NT)  of ‘internationaal talent’ (IT) hebben gekregen (deze status is bij het NOC*NSF op te vragen) of die door de schoolleiding na consultatie van de vakgroep bewegingsonderwijs (b.o.) daarmee gelijk worden gesteld, is er de mogelijkheid om enige facilitering met betrekking tot de lessen b.o. te krijgen.

Er zijn de volgende faciliteringsmogelijkheden:

1.Het volgen van de lessen b.o. op een ander moment, dus samen met een andere klas.
2.Het deels volgen van de lessen b.o., met al of niet een aanvullende vervangende opdracht van
 beperkte omvang.
3.Het geheel vrijgesteld worden van de lessen b.o., maar er moet wel een vervangende
 opdracht gedaan worden van beperkte omvang.
4.Het geheel vrijgesteld worden van de lessen b.o. zonder vervangende opdracht.

De schoolleiding beslist na overleg met de betreffende docent b.o. of een faciliteit wordt aangeboden en zo ja, welke.

Faciliteit 4 zal alleen in uitzonderlingsgevallen worden toegepast; in de examenklas is faciliteit 4 sowieso niet mogelijk vanwege de landelijke regels rond het eindexamen.