Altena College

Anglia English Exams

Het Altena College is een "Anglia school".
Inmiddels zijn er meer dan 375 scholen in Nederland die dit examen aanbieden.
Het Anglia Examen is een internationaal examen Engels en heeft hetzelfde eindniveau als het Cambridge examen maar heeft met 10 levels meer tussenniveaus dan het Cambridge examen. Daardoor is het voor elke leerling mogelijk mee te doen op het niveau dat bij hem/haar past en is het ook bijzonder geschikt als volgsysteem, waarbij een leerling ieder jaar een niveau hoger kan doen.

De hoogste 3 niveaus geven ook toegang tot mbo opleidingen, hogescholen en universiteiten in het buitenland en hebben dezelfde status als andere English Exams (bijv. Cambridge). De examens worden op het Altena College zelf gemaakt maar worden nagekeken op het Chichester College in Engeland, waar de examens ontwikkeld zijn. Zo wordt de kwaliteit van het examen gewaarborgd.

Waarom een Engels examen
Een echt diploma Engels blijkt veel leerlingen aan te spreken. Redenen om deel te nemen aan het Anglia programma zijn o.a.:

  • als toelatingstest voor een Engelstalige opleiding in Nederland.
  • als voorbereiding op het gebruik van Engels op het hbo en de universiteit.
  • als extra oefening voor het Nederlandse examen Engels.
  • als extra aantekening op het CV.
  • als bewijs van het niveau Engels voor een uitwisseling of stage tijdens een vervolgopleiding.
  • gewoon omdat het leuk is een extra certificaat te hebben van een vak waar je goed in bent.
  • als volgsysteem, een controlemiddel om de eigen vooruitgang bij te houden.

Daarnaast kan alles wat een leerling extra doet op school gebruikt worden in een motivatiebrief voor een
vervolgopleiding met een selectieprocedure, zeker omdat met ingang van 2017 de centrale loting op alleen cijfers afgeschaft is.

Waarom Anglia?
Het Altena College heeft gekozen voor Anglia om diverse redenen. Zie onderstaand schema voor de voordelen van Anglia t.o.v. andere English Exams.
Bij het diploma ontvangen de leerlingen een toelichtende brief met extra informatie voor vervolgopleidingen. Op de website van Anglia staat een overzicht met namen van universiteiten/opleidingen over de hele wereld die Anglia erkennen als een internationaal diploma.

De voordelen van Anglia op een rij:

Anglia English Exams

Andere English Exams

Toegankelijk voor iedere leerling:
Alle leerlingen kunnen op hun eigen niveau meedoen aan Anglia.
Er zijn 10 verschillende levels.

Niet toegankelijk voor iedere leerling:
Leerlingen moeten vaak aan bepaalde eisen voldoen om mee te kunnen doen aan het programma (bijv. selectie op cito-score)

Examenlocatie: op onze eigen school

Examenlocatie: op locatie elders in Nederland

Lage examentarieven in vergelijking met andere programma’s

Kosten aanzienlijk hoger dan Anglia

Anglia kan worden gevolgd met het normale aantal lessen
 
Er zijn extra lessen nodig om het programma succesvol af te ronden

Anglia is niet cultuurgebonden maar bereidt voor op algemene vaardigheden die nodig zijn voor werk en studie

Cambridge bevat een cultuur en literatuur component die het cultuurgebonden maakt

Prijzen en levels cursus 2018-2019:

Level

Prijs

Opm.

Business Level

Prijs

Opm.

First Step (niveau 1)
 
€16,25    
Junior (niveau 2)
 
€23,25    
Primary (niveau 3)
 
€27,25    
Preliminary (niveau 4)
 
€33,50    
Elementary (niveau 5)
 
€43,00    

Pre–Intermediate (niveau 6)

€50,00

 

Practical Business English

€49,50

 

Intermediate (niveau 7)

€63,50

 

Intermediate Business English

€60,50

 

Advanced (niveau 8)

€73,50

 

Advanced Business English

€80,50/€58,00

 

AcCEPT Proficiency (niveau 9)

€82,50

v.a. klas 5

Proficiency Business English

€97,00/€68,00

v.a. klas 5

Masters (niveau 10)

€99,00

v.a. klas 5

   

De levels 1 t/m 5 vallen onder het Young Leaners Level en Elementary Level (groep 8 en onderbouwklassen).
In de rechterkolom staan de Business Levels. Leerlingen die een Engelstalige economische opleiding gaan volgen kunnen ook een Business Exam doen.

De school erkent het belang van deze examens. Daarom wordt een deel van de kosten van het examen door de school betaald.

Anglia in groep 8
In het schooljaar 2016-2017 zijn we gestart met een lessenreeks voor de leerlingen in groep 8 van de
scholen in de omgeving. De belangstelling was enorm. Omdat het een pilot was hebben we de
inschrijving na 110 aanmeldingen gesloten. De leerlingen krijgen les in kleine groepen van
bovenbouwleerlingen, The A-Team, die zelf ervaring hebben met Anglia examens. De lessen zijn
ontwikkeld door docenten en er zijn ook altijd docenten bij aanwezig. De leerlingen krijgen les op het
niveau dat bij hen past en doen in april examen. De niveaus lopen uiteen van niveau 2 t/m niveau 7.
Voor iedereen kan dit dus een interessant project zijn.

Anglia in de brugklas
Vanaf begin februari volgen de leerlingen in de brugklas 10 Anglia lessen tijdens de reguliere schooltijd.
De lessen worden gegeven door docenten Engels. Ook hier worden de leerlingen ingedeeld bij het niveau
dat bij hen past. Zo zit er voor iedereen uitdaging in. De leerlingen doen eind juni examen.
De diploma’s worden na de zomervakantie uitgereikt. 

Anglia in klas 2 en T3
Vanaf schooljaar 2016-2017 kunnen leerlingen uit de tweede klassen en vmbo(t)-3 deelnemen op
vrijwillige basis. Omdat deze leerlingen nog geen ervaring hebben met het Anglia principe, is er de
mogelijkheid om bijles te krijgen van leerlingen uit The A-team. Het niveau wordt bepaald aan de hand
van een placementtest en een proefexamen.

Anglia in havo 3 en atheneum 3
In havo 3 en atheneum 3 wordt Anglia gedurende een half jaar als extra vak aangeboden, naast de
reguliere lessen Engels. Zo wordt alle belangrijke stof van de eerste twee leerjaren nog eens besproken
en uitgediept. Ter afsluiting van deze lessenreeks wordt eind januari het Anglia examen afgenomen.
Deelname aan het examen en de lessen is verplicht in havo en atheneum 3.

The A-Team
Leerlingen uit de bovenbouw die Anglia examen hebben gedaan op niveau 9 of 10 geven lessen aan de
leerlingen uit groep 8 en de leerlingen uit klas 2 en vmbo-t 3.
De lessen worden gemaakt door docenten Engels.
De leerlingen krijgen een vergoeding voor het geven van de lessen en een certificaat bij hun diploma.
In de huidige maatschappij is het goed een portfolio op te bouwen van alle extra activiteiten die je op
school doet. Ze geven een vorm van motivatie weer, maar ook van het behaalde niveau Engels.
Beiden kunnen belangrijk zijn bij een intake voor een vervolgopleiding.

Anglia in de bovenbouw
Vanaf klas 4 is het voor iedereen mogelijk om zijn niveau te verbeteren. Er zijn veel leerlingen die ieder jaar een niveau hoger proberen, tot ze het niveau bereikt hebben dat gewenst is voor een eventuele vervolgopleiding. Ook vmbo(t)-4 leerlingen kunnen meedoen omdat MBO opleidingen vaak rekening houden met het gehaalde niveau of soms zelfs vrijstelling geven voor Engels. Vanaf klas 4 is deelname op vrijwillige basis en kan er op verzoek ook extra geoefend worden. Verder is het voor leerlingen die erg goed zijn in Engels een kans om dit zwart op wit te kunnen laten zien.
In dit opzicht past het bij het talentenbeleid van de school.

Wat heeft Anglia nog meer te bieden?
Het Altena College is een ‘Anglia School’. Dat betekent dat onze leerlingen ook deel kunnen nemen aan
andere activiteiten die Anglia organiseert. Een voorbeeld hiervan zijn de Summer schools,
examencursussen Engels voor examenkandidaten, bijlessen en de steun aan de English for Kids foundation.

Voor meer informatie over Anglia en hun activiteiten kunt u kijken op www.anglia.nl

U kunt ook contact opnemen met de Anglia-coördinator in onze school:

mw. J. F. Penhoat-Boone
Tel: 0183-302944
E-mail: pt@altenacollege.nl

De docenten die samen de Anglia werkzaamheden doen zijn Jannie Penhoat, Patty van Beest en Renko Dekker. Er is ook een speciaal email-adres voor Anglia, anglia@altenacollege.nl

- Anglia diploma-uitreiking -