Altena College

Internationalisering

Engelse Examens
Het Altena College is een Anglia school. Anglia biedt examens aan op 10 verschillende algemene niveaus en 4 verschillende businessniveaus. De examens kunnen al op de basisschool afgenomen worden. De diploma’s zijn officieel erkend en de hogere niveaus worden door The British Council, net als de Cambridge examens, aanbevolen als toelatingsexamens voor hogescholen en universiteiten in binnen- en buitenland. De examens worden ontwikkeld en nagekeken in Chichester in Engeland om de kwaliteit te waarborgen.

Het aardige van Anglia examens is dat iedereen mee kan doen op zijn eigen niveau en door de structuur en hoeveelheid examens kan het goed gebruikt worden als een soort volgsysteem waarbij ieder jaar een niveau hoger gedaan wordt.

Leerlingen uit groep 8 kunnen al starten met lessen en een examen op het Altena College. Daarna krijgen brugklasleerlingen en leerlingen in 3 havo en 3 atheneum op een ingeroosterd moment les en doen verplicht examen. In alle andere jaren kunnen leerlingen op vrijwillige basis meedoen en bestaat de mogelijkheid op vrijwillige basis extra lessen te volgen. De leerlingen werken in de reguliere Engelse lessen met een methode uit Engeland die qua inhoud en structuur aansluit bij de Anglia examens. Daardoor kunnen veel leerlingen zonder extra lessen toch ieder jaar een niveau hoger doen.
Een leuk effect van het groep 8 project is het ontstaan van het A-Team, een groep leerlingen die als bijbaan les geeft samen met de docent aan kleine groepjes als voorbereiding op de examens.

Taaldorp
Taaldorp is een spreekvaardigheidsactiviteit die plaatsvindt in klas 3. Er worden vaak voorkomende situaties gesimuleerd waarin leerlingen een gesprek in de vreemde taal moeten voeren. Voorbeelden zijn bestellen in een restaurant, aangifte doen van een verloren voorwerp, informatie vragen bij de VVV. Leerlingen uit klas 5 en 6 worden ingezet om de gesprekken te voeren.

The Big Challenge
Dit is een internationale online quiz die in alle tweede klassen gedaan wordt om het niveau van Engels en de kennis van de Engelse cultuur te testen.

Engels Toneel
Alle tweede klassen krijgen een Engelstalige interactieve toneelvoorstelling die past bij de beleefwereld van de leerlingen.

Excursies naar Europese steden
Vanaf leerjaar 2 zijn er verschillende excursies naar Europese steden o.a. Parijs, Lille, Keulen, Aken enz.

Internationale werkweek
In mei hebben de leerlingen van atheneum 5 een internationale werkweek naar een Europese hoofdstad.  In deze week maken de leerlingen intensief kennis met de cultuur, de geschiedenis en de taal in dat land.
Het ene jaar kunnen de leerlingen kiezen uit Berlijn en Parijs, afhankelijk van hun talenkeuze bij het vakkenpakket. Het andere jaar gaan de leerlingen naar Londen.

Uitwisselingsproject
De leerlingen in havo 4 en atheneum 4 kunnen op vrijwillige basis deelnemen aan een internationale uitwisseling met de Freie Evangelische Schule in Lörrach.
De FES is een christelijke school, die op initiatief van christelijke ouders in de jaren 80 van de vorige eeuw is gesticht. De kosten van het onderwijs worden gedeeltelijk door het Bundesland Baaden-Würtemberg gedragen en gedeeltelijk door de verplichte ouderbijdragen. In tegenstelling tot de situatie in Nederland is er geen bijzonder onderwijs naast het openbaar onderwijs, dat wel volledig door de overheid wordt verzorgd. De school geeft onderwijs aan leerlingen voor vmbo (Hauptschule), havo(Realschule) en vwo (Gymnasium) zie verder ook www.fesloe.de