Altena College

Altena College vol zonnepanelen

maandag 01 oktober 2018

grote stap in duurzaamheid door het plaatsen van 963 zonnepanelen

Het Altena College heeft een grote stap gezet in duurzaamheid door 963 zonnepanelen te plaatsen op het dak. Wethouder Machiel de Gelder van onderwijs en milieu stelde de installatie onlangs formeel in werking.

Rector Gijsbert van der Beek vertelt dat de school al langer de wens had zonnepanelen te plaatsen, maar dat het financieel tot nu toe geen haalbare kaart was.  “Omdat een school als het Altena College grootverbruiker is, heeft het een laag tarief voor stroom. Zonder subsidie is de terugverdientijd van zonnepanelen dan ongeveer 22 jaar.
In 2017 is de school evenwel ingeloot voor de SDE+ subsidie, die inhoudt dat de school 15 jaar lang een subsidie krijgt op elk geproduceerd kWh. Dankzij deze subsidie werd de terugverdientijd ongeveer 10 jaar en daarmee werd het plaatsen van zonnepanelen wel haalbaar.”

Hoofd facilitaire zaken Frans van Wijk vertelt dat de school in zee is gegaan met de energieleverancier van de school DVEP. DVEP levert energie aan veel overheids- en semioverheidsinstellingen en heeft een eigen projectorganisatie om scholen te begeleiden bij het onderzoeken en plannen van zonnepanelen.
“Met DVEP hebben we eerst gekeken op welke delen van het dak zonnepanelen geplaatst kunnen worden rekening houdend met schaduw. Het gaat dan om schaduw van bomen, van andere stukken van het gebouw en van de installaties die al op het dak staan. Verder zijn buiten beschouwing gelaten de delen van het gebouw die binnen enkele jaren vervangen gaan worden. Na dit onderzoek bleek dat we 963 zonnepanelen op nuttige plaatsen zouden kunnen neerzetten.”

Gijsbert vervolgt dat toen berekend moest worden of het dak op alle plaatsen wel sterk genoeg was om zoveel zonnepanelen te plaatsen. “De zonnepanelen worden schuin geplaatst op het dak. Om te voorkomen dat ze eraf waaien moesten ze worden vastgezet of met ballast worden verzwaard. Vastzetten heeft niet de voorkeur op een plat dak omdat er dan grote kans is op lekkages. Een gespecialiseerd bedrijf heeft daarom berekend of alle stukken dak sterk genoeg waren om de zonnepanelen plus de ballast te dragen. Als je bedenkt hoe groot de overspanning van een gymzaal is, dan is het zeker geen overbodige luxe om die rekensommen heel secuur te maken. Gelukkig bleken alle daken sterk genoeg om ook inderdaad 963 panelen te plaatsen.”

Frans geeft aan dat daarmee de kous nog niet af was. “Want”, zo zegt hij, “vervolgens moesten we bekijken welke stukken van het platte dak binnen nu en een paar jaar van nieuwe dakbedekking moesten worden voorzien. De stukken van het dak waarvoor dat aan de orde was, hebben we nog voor het plaatsen van de zonnepanelen van een nieuwe dakbedekking laten voorzien.”

“Daarna kon de grote operatie starten”, zegt Gijsbert, “en we moesten natuurlijk ook zorgen dat het onderwijs gewoon door kon gaan en dat er geen gevaarlijke situaties zouden optreden voor leerlingen en personeelsleden. Dat is dankzij de professionele aanpak van DVEP en de goede samenwerking met onze huiselektricien ETB-de Noord goed gelukt. Half mei stond alles op het dak en kon het verder aansluiten en installeren beginnen. Vanaf juni levert de installatie stroom en in september is alles officieel in gebruik genomen. Op een monitor in de centrale hal kan precies gevolgd worden hoeveel stroom is opgewekt en hoeveel CO2-uitstoot wordt voorkomen”.

Frans van Wijk geeft nog enkele cijfers: “Elk paneel heeft een vermogen van 300 Wp. Het totale geïnstalleerde vermogen is daarmee dus 963 x 300 = 288.900 Wp. Dat vermogen loopt na enkele jaren wat terug. Daarom rekenen we met een opbrengst van 230.000 kWh per jaar.
In 20 jaar tijd wordt zo ongeveer 4.600.000 kWh opgewekt en wordt een CO2 reductie bereikt van ongeveer 2.400.000 kg
Op dit moment voorzien de zonnepanelen in 65% à 70% van de behoefte aan stroom van de school.

De school gaat echter verder en is bezig de Tl-verlichting te vervangen door LED. Eind 2018 moet dat klaar zijn. Dan zal de school rond de 90% van de eigen stroombehoefte zelf opwekken met de zonnepanelen.“

Gijsbert sluit af dat de school zo grote stappen zet op het pad van de noodzakelijke duurzaamheid. In de lessen komt dat ook terug. En hij hoopt, net zoals wethouder de Gelder bij de in gebruik name zei, dat leerlingen het verhaal ook mee naar huis nemen, zodat ook steeds meer inwoners van deze streek stappen zetten op het pad van de duurzaamheid.

Dit is de situatieschets:

Nadere informatie is te krijgen bij Gijsbert van der Beek, tel 0183-302944 (school) of 06-21292085


 

 

« ga terug