Altena College

Uitslag ledenverkiezing 2017

dinsdag 19 december 2017

vastgesteld op maandag 18-12-2017

Uitslag ledenraadverkiezingen 2017

De verkiezingscommissie van de ledenraad van de Vereniging voor Protestants Christelijk Voortgezet Onderwijs te Sleeuwijk (Noord-Brabant) heeft tijdens zijn zitting op maandag 18 december 2017 de uitslag van de in december 2017 gehouden ledenraadverkiezingen vastgesteld.

De verkiezingscommissie kan met vreugde mededelen dat bij de ledenraadverkiezingen, met ruime meerderheid van stemmen, zijn verkozen tot lid van de ledenraad:

  • Mevrouw T. van Arkel te Uitwijk (geleding ouders)
  • Mevrouw M.M.H. Goelema-Koek te Werkendam (geleding maatschappelijke samenleving)

*Stemgerechtigden kunnen binnen zeven dagen na dagtekening van deze publicatie schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift bij de ledenraad indienen tegen de door de verkiezingscommissie vastgestelde uitslag en de uitvoering van de verkiezingsprocedure.

 

 

« ga terug