Altena College

Inschrijfdagen brugklas gemist?

maandag 18 maart 2019

Neem contact met ons op

Heb je de inschrijfdagen op het Altena College gemist.
Geen probleem. Neem even contact op met mw. Van Haaften, conrector van de brugklassen:
tel. 0183-302944 of e-mail hn@altenacollege.nl

Wat heb je nodig om aan te melden?
 

Aanmeldingsformulier:
volledig ingevuld en ondertekend door ouder(s)/verzorger(s).

1e gedeelte laten invullen en ondertekenen door de basisschool     
-> verkrijgbaar via de basisschool of website https://www.altenacollege.nl/Groep_7/8/Aanmelden

Belangrijk: Voor het leerlingenportaal heeft een leerling een eigen* e-mailaccount nodig. Vergeet dit niet in te vullen of aan te maken!
*dit mag niet uw eigen e-mailadres zijn, want dit heeft u nodig voor het ouderportaal.

School Advies Formulier (optioneel):
als de basisschool het 1e gedeelte van het  aanmeldingsformulier heeft ingevuld en ondertekend is een schooladviesformulier niet noodzakelijk.                                  

Kopie geldig identiteitsbewijs:
keuze uit de volgende documenten (voor- en achterkant):                     
identiteitskaart /paspoort / uittreksel uit het persoonsregister van de gemeente                                             

Kopie onderzoeksrapporten (indien van toepassing):
Bijv. bij dyslexie, hoogbegaafdheid, ADHD enz.  

Tot ziens op het Altena College!

 

« ga terug