Altena College

Uitnodiging

dinsdag 16 oktober 2018

Ouderavond over Jongeren en drugs

De gemeenten die binnenkort fuseren tot de gemeente Altena organiseren op maandag 29 oktober 2018 een ouderavond Jongeren en drugs.
Deze avond vindt plaats in Almkerk en begint om 19.30 uur.
Hieronder treft u in het kader de informatie aan over deze avond en als bijlage treft u een poster met de aankondiging van de avond aan.

Verder maken we u er vast op attent dat onze school ook een eigen voorlichtingsavond organiseert op
maandag 19 november om 19.30 uur op school voor alle ouders van klas 2 en hoger.
Kort na de herfstvakantie ontvangt u daarvoor een uitnodiging.

Jongeren en gezondheid. Een belangrijk thema voor u en ons als school. Uit onderzoek van de GGD weten we dat het drugsgebruik onder jongeren in Altena relatief hoog is. Ouders spelen een belangrijke rol bij drugspreventie bij jongeren. Zij kunnen regels stellen en drugsgebruik bespreken. Omdat dit lang niet altijd makkelijk is, organiseren de 3 gemeenten een informatieavond.

Tijdens de avond krijgt u een kijkje in de wereld van drugs

Hoe kunnen kinderen in aanraking komen met drugs? Hoe herken je de signalen van drugsgebruik? Hoe praat je met je (beginnende) puber over drugs? U krijgt praktische tips.
Ook kunt u in gesprek met deskundigen van onder andere de GGD, (christelijke) verslavingszorg, CJG, jongerenwerk en de politie.

De informatieavond is in de Almkreek in Almkerk

Vanaf 19.00 uur bent u welkom op de Almkreek, Hoekje 7b in Almkerk. Het programma begint om 19.30 uur. Aanmelden hoeft niet maar is wel fijn. Aanmelden en meer informatie op www.altena2019.nl/mijnkindendrugs.

 

 

« ga terug