Altena College

Uitslag ledenraadverkiezingen

maandag 29 oktober 2018

mededeling verkiezingscommissie

29 oktober 2018

Uitslag ledenraadverkiezingen 2018

De verkiezingscommissie van de ledenraad van de Vereniging voor Protestants Christelijk Voortgezet Onderwijs te Sleeuwijk (Noord-Brabant) heeft tijdens zijn zitting op dinsdag 23 oktober 2018 de uitslag van de in oktober 2018 gehouden ledenraadverkiezingen vastgesteld.

De verkiezingscommissie kan met vreugde mededelen dat bij de ledenraadverkiezingen, met ruime meerderheid van stemmen, is verkozen tot lid van de ledenraad:

  • De heer L.M. van Berchum te Werkendam (geleding maatschappelijke samenleving)

*Stemgerechtigden kunnen binnen zeven dagen na dagtekening van deze publicatie schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift bij de ledenraad indienen tegen de door de verkiezingscommissie vastgestelde uitslag en de uitvoering van de verkiezingsprocedure.

« ga terug