Altena College

Identiteit

Het Altena College is een Protestants Christelijke school. In onze Missie en Visie is dat duidelijk verwoord.

We willen een school zijn met een herkenbare christelijke identiteit. We dringen daarbij niemand iets op en iedereen die zich aanmeldt voor onze school, die in beginsel in staat moet worden geacht een diploma op onze school te halen en onze doelstellingen respecteert, is van harte welkom.

Van ons personeel vragen we meer, namelijk een duidelijke positieve betrokkenheid bij de identiteit.

De identiteit van de school komt tot uiting in:

  • Elke dag een dagopening o.a. met behulp van Oase Magazine.
  • Een kerstmusical die iedereen aan het denken zet.
  • Aandacht voor Pasen in een uitgebreide dagopening kort voor Pasen.
  • De lessen godsdienst.
  • Het project Going Global.

Verder  trachten we in school op een respectvolle, positieve en vriendelijke manier met elkaar om te gaan en oog te hebben voor de naaste en onze omgeving.

Voor het personeel zijn er elk jaar minimaal 3 bezinningsmomenten rondom het thema identiteit.