Altena College

Leerlingenraad PROVAS

De leerlingen van de school worden vertegenwoordigd door de leerlingenraad PROVAS die uit en door de leerlingen wordt gekozen. PROVAS vergadert zo vaak als nodig is en kan zich op eigen verzoek laten adviseren door twee docenten. Alleen de leerlingen hebben stemrecht. De schoolleiding heeft zich via het reglement verplicht de adviezen van de leerlingenraad uiterst serieus te nemen.

In het kort komen de taken volgens het reglement op het volgende neer:

  • De leerlingen de mogelijkheid bieden hun wensen en klachten te uiten.
  • Het vormen van een discussieplatform voor de leerlingen.
  • Het bespreken van de wensen en klachten van leerlingen met de schoolleiding.
  • Adviesorgaan zijn voor de leerlingengeleding van de medezeggenschapsraad. De leerlingen in de MR  zijn leden van de leerlingenraad.

De leerlingenraad van de school is te bereiken via het e-mailadres provas@altenacollege.nl