Altena College

Medezeggenschapsraad

De school heeft een medezeggenschapsraad. In deze raad zitten vertegenwoordigers van het personeel, de ouders en de leerlingen. De raad is bevoegd om alle aangelegenheden van de school met het bestuur en de schoolleiding te bespreken. Voor een aantal belangrijke beslissingen m.b.t. de school hebben bestuur en schoolleiding voorafgaand advies of instemming van de medezeggenschapsraad nodig.

De medezeggenschapsraad van het Altena College bestaat uit 6 personeelsleden, 3 ouders en 3 leerlingen.

Elke school is verplicht een medezeggenschapsraad te hebben. We vinden het echter ook belangrijk om personeelsleden, ouders en leerlingen te betrekken bij het beleid van de school, omdat op die manier het beleid een zo groot mogelijk draagvlak heeft.

De medezegenschapsraad van de school is te bereiken via het volgende e-mailadres: medezeggenschapsraad@altenacollege.nl