Altena College

Klachtenregeling

De school stelt zich ten doel klachten zo veel mogelijk te voorkomen. Mocht zich echter een klacht voordoen, dan dient deze klacht op een effectieve manier te worden afgehandeld. Een klacht kan komen van ieder die betrokken is bij de school en kan gaan over een beslissing of een gedraging van iemand anders die betrokken is bij de school.

Voor leerlingen is er een speciaal postvakje onder dat van PROVAS waarin men klachten en/of idee├źn kan deponeren.

De school gaat ervan uit dat klachten in principe binnenschools kunnen worden opgelost. Het uitgangspunt daarbij is dat klachten worden opgelost door de personen die direct bij de klacht zijn betrokken, tenzij dat vanwege de aard van de klacht onmogelijk of onverstandig is.
Als het niet lukt in gezamenlijk overleg tot een bevredigende oplossing te komen, kan de conrector worden ingeschakeld, vervolgens eventueel de rector en daarna eventueel het bestuur. Leidt ook dat niet tot een oplossing, dan kan men zich wenden tot een klachtencommissie.
Lees meer>>