Altena College

Rooster

Roosters kunnen in de loop van het jaar veranderen. Ook kan het voorkomen dat een leerling  naar het
huiswerkcentrum moet of naar de terugkomklas. Daarom is het niet verstandig vaste afspraken te maken
voor lessen buiten school of voor bijbaantjes vóór 16.15 uur.  
Schoolactiviteiten gaan tot 16.15 uur namelijk altijd voor boven lessen buiten school, activiteiten buiten
school of bijbaantjes.

Via de webportalen kunnen personeelsleden, ouders en leerlingen hun eigen rooster bekijken en worden de dagelijkse roosterwijzigingen gepubliceerd.