Altena College

Schoolreglement&Leefregels

Een school is een plaats waar leerlingen, docenten en andere personeelsleden met elkaar
samenwerken. Om dat goed te laten verlopen, zijn afspraken en regels nodig.
Zo kunnen we ervoor zorgen dat iedereen zich veilig en prettig kan voelen op school en dat het gebouw netjes blijft.
De korte samenvatting wordt gevormd door de leefregels.
In vrijwel alle gevallen zijn deze leefregels al voldoende om te weten.
Het schoolreglement is de uitgebreidere uitwerking, zeg maar "de kleine letterjes".