Altena College

Boekenfonds

De leerlingen krijgen de benodigde studie- en werkboeken in bruikleen van de school zonder kosten
voor de ouders. Wel voor eigen rekening  zijn:

  • Een Nederlands woordenboek (Prisma).
  • Een woordenboek naar keuze voor de moderne vreemde talen.
  • De Grote Bosatlas 55e druk of Alcarta de nieuwe wereldatlas (ThiemenMeulenhof) voor leerlingen uit havo 4 en 5 en atheneum 5 en 6 met aardrijkskunde in hun pakket/profiel
  • De Grote Bosatlas 55e druk of Alcarta de nieuwe wereldatlas (ThiemenMeulenhof) voor de brugklas leerlingen.
  • Een rekenmachine: Casio FX82 voor brugklasleerlingen.
  • Een grafische rekenmachine voor leerlingen havo 4 en 5 en atheneum 4,5 en 6 met wiskunde in hun pakket. Informatie over geschikte types krijgen de leerlingen van de wiskunde-docenten.
  • Een set "oortjes" (voor computergebruik en muziek).

De in bruikleen ontvangen boeken moeten door de gebruiker worden gekaft.
Het kaftpapier mag niet met plakband aan het boek worden bevestigd. We gaan ervan uit dat de
boeken meerdere jaren gebruikt kunnen worden. Het spreekt voor zich dat zorgvuldig met de
boeken moet worden omgegaan. Voor elke beschadiging of vermissing van verstrekte boeken
worden kosten aan de gebruiker in rekening gebracht.