Altena College

Kostenoverzicht en machtiging

In september krijgen alle ouders/verzorgers per e-mail een overzicht van vrijwel alle kosten zoals
hierboven genoemd. Alleen de kosten die op dat moment nog niet bekend zijn worden later in
rekening gebracht.

In het kostenoverzicht kan voor de leerlingen in klas 1, 2 en atheneum 4 worden aangegeven of men al of niet gebruik wil maken van de spaarmogelijkheid voor de werkweek.
Verder kan men aangeven of men al of niet bereid is de ouderbijdrage te betalen.
In geval een ouder/verzorger de ouderbijdrage niet wenst te betalen, vragen we om een toelichting.

Het kostenoverzicht is tegelijk een eenmalige machtiging aan de school om het  te betalen bedrag in
twee termijnen van de rekening van de ouders/verzorgers af te schrijven.
De machtiging dient weer elektronisch te worden teruggestuurd.