Altena College

Ouderbijdrage

Naast de kosten voor het materialenfonds en andere verplichte kosten, zoals voor vakexcursies, werkweken en aparte testen,  is er een beperkte vrijwillige ouderbijdrage.

Naast de eerder genoemde kosten voor het materialenfonds die een verplicht karakter hebben is er een beperkte vrijwillige ouderbijdrage.

Uit deze ouderbijdrage worden de kosten betaald die niet per se noodzakelijk zijn voor het onderwijs, maar die we als school wel belangrijk vinden in verband met de totale kwaliteit van de school, de identiteit en de goede sfeer.

Het gaat hier om kosten voor de leerlingenraad, de faciliteiten in het Clockhuys in de vorm van licht en
geluid, de bibliotheekboeken, de cultuurkaart, culturele activiteiten, Oase voor de dagopeningen, de
kerstvieringen, het fotojaarboek, het examengeschenk en het podiumfestival. Totaal gaat het om € 40.000,-
per jaar. Vriendelijk verzoeken we de ouders/verzorgers om € 30,- per kind, maar met een maximum van
€ 60,- per gezin aan de school te betalen als vrijwillige ouderbijdrage, zodat we de genoemde activiteiten
kunnen voortzetten.