Altena College

Werkweken en sparen

De kosten van de werkweek in de derde klassen bedragen ongeveer € 270,- per leerling.

De kosten van de internationale werkweek in atheneum 5 bedragen ongeveer € 350,- per leerling.
Voor deze werkweek kan alvast € 100,- gespaard worden in atheneum 4.

De kosten van de uitwisseling met Lörrach bedragen ongeveer € 150,- per leerling.

Het is mogelijk om voor de kosten van de werkweek in de derde klassen vast te sparen in klas 1 en 2.
Per jaar kan € 50,- gespaard worden.
Voor de werkweek in atheneum-5 kan vast € 100,- gespaard worden in atheneum-4.

Op het kostenoverzicht dat de ouders/verzorgers in september digitaal toegestuurd krijgen, kan
aangegeven worden of men al of niet van de spaarmogelijkheid gebruik wil maken.