Altena College

Opleiden in de school

Op het Altena College in Sleeuwijk wordt al enkele jaren met veel enthousiasme vorm gegeven aan het SamenOpleiden. De twee gecertificeerde SchoolOpleiders geven hieraan leiding.
Inmiddels kent de school een goed gestructureerde begeleiding waarbij de school ervoor open staat
om mensen een goede Opleidingsplaats te bieden en tegelijk al lerend uitvoering te geven aan het
Opleiden in de school. De afgelopen jaren is, op basis van de reacties van alle betrokkenen, regelmatig de opleidings-structuur bijgesteld en geëvolueerd tot de huidige structuur.
In de digitale opleidingsgids en het handboek voor de Werkplekbegeleider wordt het gehele
begeleidingstraject uitvoerig beschreven en worden de taken en rollen van ieder helder geformuleerd.

Docenten zijn op vrijwillige basis WerkplekBegeleider. Voorwaarde om WerkplekBegeleider te mogen
zijn is dat men de cursus heeft gevolgd of volgt en met succes afrondt.
De school heeft twee schoolopleiders die gecertificeerd zijn.

De school werkt bij het opleiden in de school samen met CS De Hoven in Gorinchem en het
Heerenlanden College in Leerdam. De begeleidingstrajecten worden op elkaar afgestemd en studenten worden naar elkaar doorverwezen.

De school straalt naar ouders en leerlingen uit dat het Altena College een Opleidingsschool is.
Dat maakt dat ook leerlingen zich soms positief meer bewust worden van de mogelijkheid te kiezen
voor de mooie baan van leraar. Het is verheugend dat steeds meer oud-leerlingen een leerwerkplek in hun vroegere school vragen.

De school maximeert bewust het aantal leerwerkplekken op 12 à 13 om de kwaliteit van zowel het
SchoolOpleiden als het te geven onderwijs optimaal te houden. Daarbij blijft ook het vermogen van het totale personeel om de studenten te leren kennen, te betrekken en zelf betrokken te zijn gewaarborgd.

Het Altena College plaatst studenten van verschillende opleidingen (Hogeschool Utrecht, Hogeschool Rotterdam, Christelijke Hogeschool Ede, Fontys en ook Ivlos
en Iclon) mits ze zich kunnen vinden in het Opleidingsconcept dat de school praktiseert.
Dit Opleidingsconcept is vrijwel 1 op 1 gebaseerd op het principe en de uitwerking van Duaal Opleiden
zoals de Hogeschool van Utrecht dat voorstaat. Daarin moet elke student elke week een WER- of COL-bijeenkomst volgen met de InstituutsBegeleider van de Hogeschool van Utrecht.

Klik hier om de digitale opleidingsgids te downloaden.