Altena College

Sollicitatieprocedure

De procedure voor de benoeming van docenten is als volgt:
1.De schoolleiding stelt halverwege april vast welke vacatures voor docenten er in de komende cursus zijn. Met deze vacatures wordt normaal gesproken geadverteerd in Trouw, het Nederlands Dagblad, enkele regionale weekbladen en enkele wervingssites. Daarnaast worden de vacatures op de website van de school geplaatst.
2.De rector maakt een overzicht van de binnengekomen sollicitaties en bepaalt in overleg met de betrokken vaksectie en één van de conrectoren welke sollicitanten worden uitgenodigd voor een gesprek.
3.De rector plant vervolgens de sollicitatiegesprekken. Deze gesprekken worden gevoerd door de sollicitatiecommissie bestaande uit de rector, één van de conrectoren, de sectievoorzitter, een tweede lid van de betrokken vaksectie en soms 1 of 2 bestuursleden. In geval van een LIO is ook één van de schoolopleiders lid van de commissie en is één van de sectieleden de beoogde werkplekbegeleider.
4.In het gesprek komen aan de orde de motivatie, opleiding, ervaring, deskundigheid, persoonlijkheid en identiteit van de sollicitant in relatie tot de wensen van de school. De eisen t.a.v. een LIO zijn daarbij gelijk aan die t.a.v. een docent. Een sollicitant voor de functie van docent die voorafgaand aan het moment van de vacature LIO is (geweest) op onze school, heeft geen voorkeursbehandeling op basis van dit LIO-schap.
5.Na de gesprekken worden in ieder geval van de voor te dragen kandidaat referenties ingewonnen door de rector en in geval van twijfel van meerdere sollicitanten.
6.De commissie doet vervolgens zo mogelijk een voordracht aan het bestuur. Als de commissie niet tot een voordracht kan komen vanwege het ontbreken van benoembare kandidaten, dan wordt een opnieuw geworven.
7.Het bestuur gaat over tot benoeming. Als het bestuur voornemens is af te wijken van de voordracht van de commissie, dan bespreekt het bestuur dit voornemen met de commissie voordat de sollicitanten worden ingelicht. Het bestuur en de commissie trachten daarbij tot overeenstemming te komen, maar het bestuur beslist uiteindelijk.
8.De rector is verantwoordelijk dat alle verdere formaliteiten rond de benoeming worden afgehandeld.
9.

Tijdens de gehele procedure wordt de gebruikelijke sollicitatiecode toegepast.

De procedure voor de benoeming van leden van het OOP is vrijwel gelijk aan de procedure bij benoeming van docenten.