Altena College

Opbouw van de school

Het Altena College biedt onderwijs aan in drie onderwijstypen: vmbo(t), havo en atheneum.
De t in vmbo(t) staat voor theoretische leerweg,  de nieuwe naam voor de mavo.
Het vmbo(t) kent 4 leerjaren en bereidt voor op het MBO of de havo.
De havo kent 5 leerjaren en bereidt voor op het HBO.
Het atheneum, ook wel vwo genoemd, kent 6 leerjaren en bereidt voor op het wetenschappelijk
onderwijs.

Vanaf de tweede klas zijn de afdelingen vmbo(t), havo en atheneum in aparte klassen georganiseerd.
In de brugklas is dat niet het geval.
Omdat voor veel leerlingen die van de basisschool komen nog niet exact duidelijk is welk onderwijstype het beste bij hen past, is de brugklas onderverdeeld in twee zogenoemde dakpannen: een vmbo(t)/havo-brugklas en een havo/vwo-brugklas die elkaar gedeeltelijk overlappen.
Dat is met opzet zo gedaan, omdat op deze manier elke leerling in een passende brugklas kan starten.
Hoe de verdeling over de twee dakpannen plaatsvindt, leest u bij aanmelding en toelating.
In de loop van de brugklas wordt vanzelf duidelijk welk onderwijstype vanaf klas 2 het beste bij de
leerling past.