Altena College

Atheneum

2e leerjaar atheneum
Het aantal vakken in dit leerjaar is groter dan in de brugklas.

3e leerjaar atheneum
Aan het eind van atheneum 3 kan men bevorderd worden naar atheneum 4 of havo 4. Het Altena College kent een uitgestelde profielkeuze. In atheneum 3 wordt een 'voorkeuze' gemaakt. De leerlingen moeten een keuze maken uit Frans of Duits als tweede verplichte moderne vreemde taal naast Engels. Slechts bij uitzondering kunnen leerlingen van deze plicht worden ontslagen. Als compensatie moet dan een ander vak gekozen worden.

Verder moet men minimaal 3 en maximaal 5 vakken kiezen uit natuurkunde, scheikunde, biologie, economie, geschiedenis en Frans/Duits. De leerlingen kiezen wiskunde A of wiskunde B.
De keuze die men hier maakt heeft consequenties voor de keuzemogelijkheden in atheneum 5.

4e, 5e en 6e leerjaar atheneum
Aan het eind van atheneum 4 moet één van de volgende profielen gekozen worden:

  • Cultuur en Maatschappij
  • Economie en Maatschappij
  • Natuur en Gezondheid
  • Natuur en Techniek

Een profiel bestaat uit een gemeenschappelijk deel, een profieldeel en een vrij deel. In het vrije deel moet een extra examenvak gekozen worden. Het gekozen vak moet roostertechnisch mogelijk zijn.

Leerlingen die uit havo 5 in atheneum 5 komen, krijgen vrijstelling voor enkele vakken in het gemeenschappelijk deel, namelijk voor algemene natuurwetenschappen, maatschappijleer en voor culturele en kunstzinnige vorming.