Altena College

Brugklas

De brugklas is de schakel tussen het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Naast het bijbrengen van kennis en aanleren van vaardigheden staan de volgende begrippen centraal:

 • De oriëntatie
  De leerling moet wegwijs worden gemaakt in de nieuwe school en moet wennen aan de vele 
  vakken.  Hij/zij moet nieuwe studiemethoden doorzien en zich een goede studiehouding eigen
  maken.
   
 • De begeleiding
  Het leerproces gaat niet altijd vanzelf. In dat geval kunnen docenten en klassenmentoren
  ondersteuning bieden.
   
 • De determinatie
  Om te bepalen in welke afdeling een leerling geplaatst wordt, worden er gevarieerde toetsen
  afgenomen.
   
 • De advisering
  Na de determinatie volgt een advies voor het juiste schooltype. Als vervolg op de dakpan-
  constructie in de brugklas, vindt er in het tweede leerjaar een volledige uitsplitsing in de
  schooltypen vmbo(t), havo en atheneum plaats.
   

Introductie
Eind juni is er een kennismakingsmiddag. Onder leiding van de mentor wordt o.a. aandacht besteed aan de kennismaking en het schoolgebouw. In de eerste schoolweek is ook een introductiedag. Onder leiding van de klassenmentor worden allerlei praktische zaken doorgenomen:

 • uitleg lesrooster
 • de schoolagenda
 • het schoolgebouw
 • bezoek aan het sportveld
 • eet- en drinkmogelijkheden
 • formulieren
 • kennismaking

Leerlingen worden door alle docenten de eerste lessen extra geholpen om te wennen aan de nieuwe school en de klassenmentor geeft studieles en mentoruur.
De groepen van de basisscholen worden zo veel mogelijk in stand gehouden, tenzij een leerling of een ouder dat juist liever niet wil. Wel moet rekening worden gehouden met de verdeling van de leerlingen over de dakpannen vmbo(t)/havo en havo/vwo.