Altena College

Havo

2e leerjaar havo
Het aantal vakken in dit leerjaar is groter dan in de brugklas. De havo-leerlingen afkomstig uit de vmbo(t)/havo brugklas en uit de havo/vwo brugklas komen samen in havo 2. De school besteedt passende aandacht en zorg aan het wennen aan de nieuwe situatie.

Aan het einde van havo 2 is het in uitzonderlijke gevallen nog mogelijk bevorderd te worden naar
atheneum 3.

3e leerjaar havo
Aan het eind van havo 3 kan men bevorderd worden naar havo 4 of vmbo(t) 4.

Indien men bevorderd is naar havo 4 is men ook toelaatbaar tot het middelbaar beroepsonderwijs.

4e en 5e leerjaar havo
In klas 4 moet één van de volgende profielen gekozen worden:

  • Cultuur en Maatschappij
  • Economie en Maatschappij
  • Natuur en Gezondheid
  • Natuur en Techniek

Een profiel bestaat uit een gemeenschappelijk deel, een profieldeel en een vrij deel. In het vrije deel moet een extra examenvak gekozen worden. Het gekozen vak moet roostertechnisch mogelijk zijn.

Voor leerlingen met een vmbo(t)-diploma geldt: om toegelaten te worden tot havo 4 moet tenminste een gemiddelde van 6,8 voor de onafgeronde eindcijfers zijn behaald. Een cijfer van een extra vak (7e vak) mag vervallen voor de berekening van dit gemiddelde, als het niet in het gekozen havo profiel voorkomt.