Altena College

Vmbo(t)

2e leerjaar vmbo(t)
Het aantal vakken in dit leerjaar is groter dan in de brugklas. Aan het einde van het tweede jaar moet een beperkte vakkenkeuze gemaakt worden. Uit de vakken Frans, Duits, geschiedenis, nask1 en nask2 moeten er 3 worden gekozen. Verder moet er gekozen worden tussen tekenen, handenarbeid en muziek.

Aan het einde van vmbo(t) 2 is het in uitzonderlijke gevallen nog mogelijk bevorderd te worden naar havo 3.

3e leerjaar vmbo(t)
In deze klas moeten een sector en een vakkenpakket worden gekozen. De sectoren zijn: techniek, economie, zorg en welzijn en landbouw. Het vakkenpakket bestaat uit 6 of 7 vakken, waarvan Nederlands en Engels verplicht zijn.

4e leerjaar vmbo(t)
a. De leerlingen van deze klas volgen naast lichamelijke opvoeding lessen in 6 of 7 examenvakken.  Nederlands en Engels zijn daarbij verplicht. Verder moet het gekozen pakket roostertechnisch  mogelijk zijn.
b. Het examen bestaat uit 2 onderdelen:
  • Het centraal examen
  • Het schoolexamen
De vakken lichamelijke opvoeding, maatschappijleer en kunstvakken1 kennen alleen een
schoolexamen. Maatschappijleer en kunstvakken1 zijn al in klas 3 afgesloten. De overige
examenvakken bestaan uit een schoolexamen en een centraal examen.
c. In dit leerjaar moeten een sectorwerkstuk en een praktische opdracht gemaakt worden.