OKO Gezondheidsmonitor Jeugd 2022

Gepubliceerd op 31 oktober 2022
OKO Gezondheidsmonitor Jeugd 2022

Altena College onderzoekt gezondheid, leefstijl en omgeving jongeren in samenwerking met de GGD en gemeente

Jongeren kunnen zich beter ontwikkelen wanneer zij opgroeien in een positieve, gezonde en veilige leefomgeving. Opgroeien in deze omgeving (OKO) maakt ook de kans kleiner dat zij gaan drinken, roken of drugs gaan gebruiken. Met OKO (=Opgroeien in een Kansrijke Omgeving) werkt iedereen in de gemeente samen aan het vormen van de positieve leefomgeving voor jongeren: thuis (gezin), op school, in de vriendenkring (peergroep) en in de vrije tijd.

Het Altena College helpt om de gezondheid, leefstijl, het welzijn en de omgeving van jongeren in kaart te brengen. Dit doen wij door het uitzetten van een online vragenlijst onder de scholieren van klas 4. Het gaat om een extra meting van de Gezondheidsmonitor Jeugd: de OKO Gezondheidsmonitor Jeugd 2022. Ouders/verzorgers en leerlingen uit klas 4 ontvangen hierover meer informatie.

Hoe verloopt de OKO Gezondheidsmonitor Jeugd 2022?
Tijdens een lesuur op school vullen leerlingen uit de klassen 4 een online vragenlijst in. Een docent begeleidt de afname van het onderzoek. De vragenlijst bevat verschillende onderwerpen, zoals gezondheid, welzijn, leefstijl, vrije tijd, omgeving en school. Leerlingen die meer willen weten over hun gezondheid of vragen hebben, worden op het eind van de vragenlijst doorverwezen naar websites met goede en betrouwbare informatie.

Deelname aan de monitor
Zowel ouders/verzorgers als leerlingen uit klas 4 krijgen enkele weken voor het onderzoek meer informatie. Deelname is vrijwillig en de antwoorden worden strikt vertrouwelijk behandeld en verwerkt.

OKO Gezondheidsmonitor Jeugd 2022
De GGD’en voeren de OKO Gezondheidsmonitor Jeugd 2022 en werken hierin samen met GGD GHOR Nederland, het Trimbos-instituut en het Nederlands Jeugdinstituut.
De GGD vraagt de Gezondheidsmonitor Jeugd doorgaans één keer in de vier jaar uit. De OKO Gezondheidsmonitor Jeugd 2022 vindt elke twee jaar plaats. Meer informatie over de Gezondheidsmonitors vindt u op www.monitorgezondheid.nl.

Heeft u vragen?
Wil u meer informatie of heeft u vragen over de OKO Gezondheidsmonitor Jeugd dan kunt u een e-mail sturen naar infomonitor@ggdwestbrabant.nl of bezoek de website van de GGD www.ggdwb.nl/OKO.

 

Terug