Altena Plus: ontwikkel jezelf!


Extra modules en projecten
Op het Altena College kan je op de mavo, de havo en het atheneum allerlei gave modules en projecten kiezen uit het Altena Plus-programma. Denk aan Game Design, de Anglia English Academy, de sportklas en het schoolorkest. Iedere donderdagmiddag zijn er – naast het gewone lesrooster - twee lesuren gereserveerd voor Altena Plus. Binnen het Altena Plus-programma kan je ook meedoen aan  Altena Talent. Dan mag je zelfs twee andere lesuren overslaan, zodat het je geen extra tijd kost. Misschien wil je graag meedenken over wat er op school gebeurt? Dan kan je lid worden van de Leerlingenraad of jouw medeleerlingen vertegenwoordigen in de Medezeggenschapsraad.

Sommige activiteiten zijn voor alle leerlingen. Andere projecten zijn gericht op de bovenbouw van havo of atheneum, zoals de Debatclub en de module filosofie. In de bovenbouw van het atheneum kan je proefstuderen aan de universiteit en deelnemen aan Olympiades.

Extra begeleiding
Het kan ook zijn dat je tijdelijk wat extra begeleiding nodig hebt: misschien wil je wat steviger in je schoenen komen te staan, wil je met andere leerlingen en een deskundige praten over het omgaan met gescheiden ouders of verlies, of heb je baat bij faalangst- of examenvreestraining. Ook dat valt onder Altena Plus, net als vakspecifieke en algemene studiebegeleiding.

Ik wil het Altena Plus programma inzien