Wie zijn wij


Het Altena College is een christelijke school voor mavo, havo en atheneum. Goed onderwijs en oprechte zorg voor onze leerlingen vormen onze basis. We kennen iedere leerling persoonlijk en hechten veel waarde aan goede begeleiding. Leerlingen van alle niveaus gaan prettig met elkaar om.
Onze slagingspercentages zijn hoog, de sfeer is fijn en we zorgen goed voor elkaar. Wil jij je diploma halen én een middelbareschooltijd hebben waar je nog jaren met veel plezier op terugkijkt?
Je bent meer dan welkom!

Christelijke identiteit


Het Altena College is een Christelijke Scholengemeenschap. Het evangelie van Jezus Christus verbindt en inspireert ons en de Bijbelse normen en waarden zijn uitgangspunt en maat voor ons denken en handelen. We dringen echter niemand iets op: iedereen die onze identiteit respecteert, is welkom.
De christelijke identiteit van de school komt tot uiting in onze dagopeningen, kerstmusicals, aandacht voor Pasen en de lessen levensbeschouwing, waarin we niet alleen aandacht besteden aan het christendom, maar ook aan de andere grote wereldreligies en ethiek. Als medewerkers komen we minstens drie keer per jaar bij elkaar om samen na te denken over onze identiteit. 

Veilige school


Op het Altena College kennen we vrijwel geen agressie. Ook zijn er weinig pesterijen en letten we goed op elkaar. Ben je bijvoorbeeld je portemonnee of telefoon kwijt? Grote kans dat je die gewoon terugvindt bij de conciërge of administratie. Het helpt dat we duidelijke regels hebben, waaraan iedereen zich houdt. Wij zelf dus ook! 

Pesten en discriminatie


In de brugklas besteden we veel aandacht aan de schoolregels: hoe gaan we prettig met elkaar om? Daar hoort ook een pestprotocol bij en speciale lessen over pesten, discriminatie en omgangsvormen, ook op social media. Zo zorgen we ervoor dat iedereen met plezier naar school kan gaan. 

Alle tijd om te wennen


Als je net op de middelbare school zit, is dat best spannend. Daar houden we zoveel mogelijk rekening mee. Zo mag je als brugklasser in het begin wat eerder uit de les als het pauze is, zodat je rustig en plekje kunt zoeken in de aula. Gelukkig geven onze leerlingen zelf aan dat het wennen heel snel gaat!

Vertrouwd gevoel


Je ouders willen natuurlijk zeker weten dat jij op school in goede handen bent. Uiteraard leren we je om zelfstandig te zijn, maar daarnaast houden we graag een oogje in het zeil. Zo is er in de pauzes altijd toezicht op het plein en in de aula, zijn er voor de brugklassen opvanguren als er een les uitvalt en blijf je altijd op het plein in de pauze. 

Duurzaam, gezond en schoon


Het Altena College helpt jou niet alleen om veel te leren, maar ook om je als mens te ontwikkelen. Daar hoort bij dat je nadenkt over de invloed die jij op de wereld hebt. Welke bijdrage kan jij leveren?
Hoe neem jij je verantwoordelijkheid? En dus bieden we zoveel mogelijk gezond eten aan in de kantine, roken we niet, sporen we je aan zo min mogelijk wegwerpverpakkingen mee te nemen, houden we ons plastic netjes gescheiden van het andere afval en gaan we graag samen met je op ontdekking door de natuur in onze eigen biotuin. 

Op het dak van de school liggen maar liefst 963 zonnepanelen, waarmee bijna 90 procent van de eigen stroombehoefte wordt opgewekt. Ook is in bijna het hele gebouw de TL-verlichting vervangen door LED-verlichting.

Achter de school is een prachtig atletiekcomplex in ontwikkeling. Hier wordt op dit moment hard aan gewerkt door de gemeente Altena in samenwerking met een tweetal verenigingen en het Altena College. We kijken ernaar uit om hier in het cursusjaar 2022-2023 gebruik van te gaan maken voor onze lessen bewegingsonderwijs.  

Ik wil meer lezen over deze onderwerpen