Schoolkosten


Scholen worden voor het overgrote deel gefinancierd door de overheid. Er zijn activiteiten die niet door de overheid gefinancierd worden, maar die we wel heel belangrijk vinden voor onze leerlingen.
Denk bijvoorbeeld aan excursies, uitjes en werkweken, materialen voor de expressievakken - die we centraal inkopen -, de huur van een locker, bibliotheekboeken en de cultuurkaart.

Rector Gijsbert van der Beek: "We vinden het belangrijk om onze leerlingen een onvergetelijke schooltijd te geven met leuke activiteiten op allerlei gebied met daarbij de uitdaging om de schoolkosten zo laag mogelijk te houden."

De medezeggenschapsraad denkt elk jaar mee over de hoogte van de schoolkosten. Voor ouders die moeite hebben om de schoolkosten te betalen zijn er speciale regelingen.

Ik wil meer lezen over de schoolkosten