Vereniging


Het Altena College gaat uit van de Vereniging voor Protestants Christelijk Voortgezet Onderwijs te Sleeuwijk. Ieder die de school een warm hart toedraagt en de grondslag van de vereniging onderschrijft kan lid worden van de vereniging.

Ik wil lid worden van de vereniging

Toezicht


De vereniging en de school worden bestuurd door het bestuur. Het bestuur bestaat uit twee delen:

  • de uitvoerend bestuurder, de rector dhr. A.J. van Vuuren
  • het toezichthoudend deel van het bestuur, bestaande uit een aantal vrijwilligers

Het bestuur als geheel stelt het beleid van de school vast en is verantwoordelijk voor de gang van zaken in de school. De rector/uitvoerend bestuurder bereidt dit binnen de school voor en voert het uit.
Het toezichthoudend deel van het bestuur ziet er op toe dat dit conform de afgesproken kaders gebeurt en moet een aantal belangrijke zaken goedkeuren, zoals de begroting, de jaarrekening, het jaarverslag en het strategisch beleid. 

Ik wil deze documenten inzien

De leden van het toezichthoudend deel van het bestuur zijn:

  • dhr. G.W.B. Kemp, voorzitter
  • mw. A.M. Bok
  • mw. D. van Gammeren
  • dhr. A.D. Levering
  • dhr. A.C. Meerkerk
  • dhr. dr. J.H. Molegraaf
  • dhr. T. Pruijsen

Het postadres van het bestuur is gelijk aan het schooladres.
E-mail: bestuur@altenacollege.nl

De leden van het toezichthoudend deel van het bestuur worden gekozen door de ledenraad.
De ledenraad is het orgaan dat dit namens de leden doet. Daarnaast organiseert de ledenraad jaarlijks een algemene ouderavond over een actueel onderwerp en onderhoudt het contact met de leden.

De ledenraad de eerste gesprekspartner van het bestuur in de horizontale dialoog met de
omgeving van de school. De leden van de ledenraad worden gekozen door en vanuit de leden van de
Vereniging. De voorzitter van de ledenraad is dhr. J.A. Hoogesteger.

Het postadres van de ledenraad is gelijk aan het schooladres.
E-mail algemeen: ledenraad@altenacollege.nl
E-mail ledenadministratie: info@altenacollege.nl