Privacy/AVG 


Het Altena College heeft alle noodzakelijke zaken geregeld die te maken hebben met de AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Hieronder staan alle documenten die in het kader van de AVG zijn opgesteld.

Als u van mening bent dat de school zich op enig punt niet aan de regels m.b.t. AVG houdt of als u een datalek ontdekt, dan stellen we het op prijs dat u dat meldt bij onze Functionaris Gegevensbescherming dr. J.H. Molegraaf, email: meldpuntdataprivacy@altenacollege.nl