Uitslag ledenraadverkiezing

Gepubliceerd op 30 oktober 2019
Uitslag ledenraadverkiezing

30 oktober 2019

Uitslag ledenraadverkiezingen 2019

De verkiezingscommissie van de ledenraad van de Vereniging voor Protestants Christelijk Voortgezet Onderwijs te Sleeuwijk (Noord-Brabant) heeft tijdens zijn zitting op maandag 28 oktober 2019 de uitslag van de in oktober 2019 gehouden ledenraadverkiezingen vastgesteld.

De verkiezingscommissie kan met vreugde mededelen dat bij de ledenraadverkiezingen, met ruime meerderheid van stemmen, is verkozen tot lid van de ledenraad:

  • Mevrouw S. van der Zouwen te Almkerk (geleding: ouders)
  • Mevrouw A. van Vuuren te Almkerk (geleding: ouders)

Stemgerechtigden kunnen binnen zeven dagen na dagtekening van deze publicatie schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift bij de ledenraad indienen tegen de door de verkiezingscommissie vastgestelde uitslag en de uitvoering van de verkiezingsprocedure.

 

 

Terug