Business School


De Business School start in het derde jaar van havo en atheneum en loopt tot en met het examenjaar. Je krijgt vakken als economie, bedrijfseconomie en boekhouden. Omdat alle leerlingen in het derde leerjaar het vak economie volgen, start de Business School automatisch voor alle leerlingen. Blijf je de vakken economie en bedrijfseconomie in latere leerjaren volgen dan blijf je in de Business School. Je gaat dan op excursie naar bedrijven, krijgt gastlessen van ervaren ondernemers en je maakt een simulatieproject op Hogeschool Avans in Breda. Ook kan je het officiële certificaat Basiskennis Boekhouden (BKB) halen.

Een mooie aanvulling hierop zijn de verschillende Business Levels die de Anglia English Academy aanbiedt. En de examens? Die maak je gewoon op je eigen school!

Docent bedrijfseconomie Astrid Steegwijk-Esser: “Leerlingen die de Business School volgen, halen bewezen hogere cijfers bij de reguliere centrale examens, omdat ze de stof sneller begrijpen en ze zijn beter voorbereid op het vervolgonderwijs. Er wordt namelijk extra aandacht besteed aan talentontwikkeling op het gebied van (bedrijfs)economie en ondernemerschap.”