Businessclass mavo+


De Businessclass bestaat uit een groep enthousiaste mavo-3 leerlingen, die aan het eind van mavo-2 hebben gekozen voor de Businessclass. In de lessen Nederlands, economie, Engels en wiskunde, wordt er extra aandacht besteed aan onderdelen van deze vakken die van belang zijn bij ‘succesvol ondernemen’. Deze leerlingen gaan o.a. aan de slag met het opstellen van een ondernemersplan, het schrijven van een (sollicitatie)brief in het Engels, het houden van een sollicitatiegesprek en goed zicht houden op de financiën.

Daarnaast wordt in speciaal ingeroosterde businessdagen aandacht besteed aan de praktische kant van het ondernemen: hoe kom je aan een startkapitaal, welk product ga je in de markt zetten, hoe ga je reclame maken, hoe maak je een passende website.

Het Altena College vindt het belangrijk dat er wordt ingespeeld op interesses van leerlingen en regionale kwaliteiten en ontwikkelingen. Het Business School programma wordt al jaren aangeboden aan havo- en atheneumleerlingen. Ook zien wij dat veel leerlingen van het Altena College doorstromen naar economische vervolgopleidingen. In de regio is er bovendien een grote behoefte aan jonge ondernemers en jonge economisch geschoolde werknemers. Wat ons betreft redenen genoeg om binnen de mavo+ op onze school de gelegenheid te geven aan leerlingen om zich op dit gebied extra te ontwikkelen. Met andere woorden: de start van de Businessclass past perfect bij de toekomst.

Verslag van een Businessclass leerling in Mavo 3: "Vorige week hebben we een ondernemingsplan opgesteld en sollicitatiegesprekken gevoerd voor het verdelen van de functies binnen het bedrijf. Nu gaan we op zoek naar aandeelhouders om een startkapitaal te krijgen. Als dit allemaal geregeld is, gaan we ook echt producten inkopen en verkopen. Als we het hele Businessclass-traject hebben doorlopen wordt er een algemene aandeelhoudersvergadering belegd, waarin de onderneming weer wordt beëindigd."