Economie en Maatschappij


Business School
Wil jij later een eigen bedrijf beginnen? Wil je het zakenleven in, of bijvoorbeeld accountant worden? Als havo- of atheneumleerling kan je je extra goed voorbereiden op een economische studie door de Business School te volgen. Het Altena College is de enige gecertificeerde Vecon Business School in het Land van Heusden en Altena én de Bommelerwaard.

Ik wil meer informatie over de Business School

Maatschappijwetenschappen
Bij het vak maatschappijwetenschappen ga je aan de slag met actuele onderwerpen die spelen in de wereld. Je denkt na over zaken die grote groepen mensen bezighouden zoals terrorisme, vergrijzing, armoede en werkloosheid. Aan de hand van kennis uit de sociologie, politicologie, rechten en andere sociale wetenschappen leer je deze problemen te begrijpen en er oplossingen voor te formuleren. Bovendien doe je vaardigheden op zoals het schrijven van een sterk essay en het analyseren van ingewikkelde casussen. Maatschappijwetenschappen is een examenvak voor havo en atheneum en je kunt het vak gaan volgen in de bovenbouw. 

Maatschappelijke stage
In de tweede klas loop je buiten schooltijd dertig uur maatschappelijke stage. Eigenlijk is een maatschappelijke stage vrijwilligerswerk: je doet ervaring op, leert iets van de wereld en ervaart hoe het is om iets voor de maatschappij te doen. Je mag zelf je stageplek zoeken. Vaak kiezen leerlingen voor een sportvereniging, de kerk, een jeugdclub of hun oude basisschool. Natuurlijk helpen we je bij het kiezen van een stageplek als je dit lastig vindt. Aan het eind van je stage krijg je een beoordeling door je stagebegeleider en een certificaat. Hoewel de overheid maatschappelijke stages helaas niet meer subsidieert, gaan wij er vol overtuiging mee door. Het is immers een win-winsituatie voor jou én de samenleving.

Leerling uit de tweede klas over haar maatschappelijke stage bij een zorginstelling:
“Ik heb met de bewoners spelletjes gespeeld. Ook ben ik gezellig mee geweest met het uitje kersen eten, heb ik naam- en kamernummerstickers gemaakt en kleine klusjes gedaan. Ik had zelfs even een werktelefoon!”